WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

Willem Frederik Hermans archief

De Erven Willem Frederik Hermans en de Koninklijke Bibliotheek hebben in 2001 een bruikleenovereenkomst gesloten ter zake van het archief van Willem Frederik Hermans. Hierin is vastgelegd dat het archief in langdurige bruikleen wordt gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek. Voor het beheer en de beschrijving ervan heeft de Koninklijke Bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Letterkundig Museum. Het WFHi is namens de Erven Hermans toezichthouder op het bruikleen en het beheer van het archief.

Het Letterkundig Museum ordent, catalogiseert en beheert het archief van Willem Frederik Hermans en stelt het ter beschikking voor de onderzoekers van de Volledige Werken en van de WFHi-publicaties over Willem Frederik Hermans.

Hermans' archief heeft een omvang van circa 30 strekkende meter. De oudste brieven stammen uit de Tweede Wereldoorlog, de laatste dateert van enkele dagen voor Hermans' dood. Hij correspondeerde o.a. met uitgevers, tijdschrift- en krantenredacteuren, collega-schrijvers, critici, lezers, en vrienden. De correspondenties zijn tweezijdig overgeleverd, aangezien Hermans doorslagen van zijn eigen brieven bewaarde.

Het LM heeft drie jaar zeer intensief gewerkt aan de catalogisering van dit belangrijke archief. De ontsluiting wordt nu voor het eerst zichtbaar gemaakt via de websites van het WFHi en het LM (zie catalogus Letterkundig Museum, het intoetsen van ‘hermans, willem frederik’ levert een volledig overzicht op van de beschikbare beschrijvingen).

Het archief van Willem Frederik Hermans is in principe gesloten. Aanvragen voor toegang tot het archief kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan het Letterkundig Museum. Het WFHi beslist over de toestemming.