WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

externe bijdragen

On-line WFHi tijdschrift: Hermansiana


In voorbereiding is het opzetten van een WFHi on-line tijdschrift, met de werktitel ‘Hermansiana’, dat bij wijze van experiment de mogelijkheid wil bieden aan o.a. onderzoekers, publicisten, auteurs, studenten (scriptie's) en lezers om serieuze bijdragen over het werk en leven van W.F. Hermans op de WFHi-website te publiceren. Onder andere ten behoeve hiervan is een redactie opgezet. De redactie is aangesteld door het WFHi. Zij consulteert periodiek de Wetenschappelijke Raad van Advies van het WFHi.


Uitnodiging


Het WFHi nodigt geïnteresseerden in W.F. Hermans uit om hun bijdragen over de auteur (uitsluitend in digitale vorm) in te zenden naar de redactie van Hermansiana.
Het WFHi nodigt tevens al diegenen uit die reeds over Hermans publiceerden (publicisten, recensenten, essayisten etc.), maar wier werk niet meer verkrijgbaar of niet makkelijk meer beschikbaar is, om hun bijdragen ter beschikking te stellen aan het WFHi voor on-line herpublicatie. Suggesties voor bijdragen kunt u aanmelden bij de redactie via Peter.vanBeest@kb.nl.