WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen
WFH voor de Thomaskirche waar Joh. S. Bach is begraven. Leipzig, mei 1985 (foto: R. Benders, Archief R. Benders).