WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

stem / beeldHet WFHi heeft de intentie om een zo volledig mogelijk audiovisueel archief op te zetten. Het hoopt dit archief beschikbaar te kunnen maken via deze site. Ook hier geldt dat daarvoor de rechtenkwesties goed geregeld moeten zijn en dat er voldoende middelen gevonden moeten worden voor deze ontsluiting. De eerste voorbeelden van ontsluiting worden hier gepresenteerd. Door middel van een combinatie van spraaktechnologie en indexering kan binnen multimediabestanden naar specifieke fragmenten gezocht worden. Deze innovatieve toepassing van audio- en beeldmateriaal zal in de loop van de tijd nog verder verfijnd worden.

De ontwikkeling van de hier toegepaste technologie is uitgevoerd door de taal- en spraaktechnologiegroep Human Media Interaction van de Universiteit Twente.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot hltgroup@ewi.utwente.nl.
De bijdrage van de UT aan de WFHi-website is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het bsik-programma MultimediaN (http://www.multimedian.nl).


interviews

reportages


Erik Lieshout, Ik verlang naar niets dat voorbij is terug 12 november 1989


teksten door W.F. Hermans voorgelezen


Willem Frederik Hermans, Uit talloos veel miljoenen 29 mei 1981
Willem Frederik Hermans, Waarom schrijven? 1 augustus 1983
Willem Frederik Hermans, Het boek der boeken, bij uitstek 8 maart 1986
Willem Frederik Hermans, ‘Eerste zinnen van romans’ 18 januari 1987