WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

editie Volledige Werken

De uitgave van de Volledige Werken komt tot stand onder auspiciën van het Willem Frederik Hermans Instituut, daartoe geautoriseerd door de Erven Hermans. De editie wordt vervaardigd door en onder wetenschappelijke verantwoordelijkheid van het Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De digitalisering (scanning en Optical Character Recognition) van de microfilms van alle drukken van de werken van Hermans ten behoeve van de Volledige Werken is uitgevoerd door het NIWI.

In de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans worden alle afzonderlijk verschenen werken en de ongebundelde teksten van de auteur bijeengebracht. In totaal gaat het om 23 of 24 verzamelbanden (per band 800 tot 1000 pagina’s). De delen zijn ingedeeld naar genre, met daarbinnen een chronologische ordening: Romans (6 delen), Verhalen en novellen (2 delen), Gedichten (1 deel), Toneelteksten en scenario’s (1 deel), Beschouwend werk (7 delen), Beeldend werk (1 deel), Werk van anderen (1 deel), Ongebundeld werk (3 of 4 delen) en Overig werk (1 deel).

De Volledige Werken zijn allereerst bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden, maar daarnaast ook voor studenten en wetenschappers. De Volledige Werken bevatten van elke publicatie van de auteur een betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde tekst. Uitgangspunt is steeds de laatste druk die tijdens het leven van de auteur is verschenen, in de editiewetenschappelijke literatuur de ‘ultima manus’ of ‘Ausgabe letzter Hand’ genoemd. Spelling en interpunctie worden ongewijzigd overgenomen. Wel wordt de tekst gezuiverd van onbedoelde en onopgemerkt gebleven fouten, die in de loop der jaren in de tekst terecht zijn gekomen. Om die fouten op te sporen wordt de laatste tijdens het leven van de auteur verschenen druk vergeleken met alle voorafgaande versies, inclusief voorpublicaties in tijdschriften, drukproeven en kopij, typoscripten en/of manuscripten. Dit gebeurt met behulp van geavanceerde software, COLLATE genaamd.

Elke titel binnen de Volledige Werken wordt gevolgd door een nawoord, waarin de ontstaans- en publicatiegeschiedenis wordt beschreven. Materiaal hiervoor is afkomstig uit Hermans' persoonlijke archief. Na publicatie van het eerste deel (de romans Conserve en De tranen der acacia’s) in november 2005 zullen elk jaar twee nieuwe delen verschijnen. Het laatste deel zal naar verwachting verschijnen in 2017.

Uitgeverij De Bezige Bij heeft de exclusieve rechten op de uitgave in boekvorm van de Volledige Werken. Van de Volledige Werken zullen twee edities verschijnen: een luxe editie naar het voorbeeld van de Pléiade-editie van de Editions Gallimard, en een publiekseditie.