terug   verderprepost

Over het onderscheid tussen wetenschap en literatuur. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (19 maart 1992)

Raymond Benders en Hugo Bousset

bron

Willem Frederik Hermans instituut: WFH VSAP 19-3-92

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr bous002over01_a01
logboek

- 2005-04-25 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

originele tape Archief Willem Frederik Hermans instituut

 

algemene opmerkingen

Over het onderscheid tussen wetenschap en literatuur. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (19 maart 1992) is een digitale weergave van een analoge opname die bewaard wordt in de collectie van het Willem Frederik Hermans instituut. De onderzoeksgroep Human Media Interaction van de Universiteit Twente, experts op het gebied van de on-line ontsluiting van audio- en videomateriaal, heeft een combinatie van spraaktechnologie en indexering toegepast waarmee het mogelijk is geworden om in de multimediabestanden naar specifieke fragmenten te zoeken. In het kader van het bsik-onderzoeksprogramma MultimediaN zal deze innovatieve toepassing van audiovisuele ontsluiting in de loop van de tijd nog verder verfijnd worden en de resultaten daarvan zullen op de WFHi-website te zien zijn.

Voor vragen en opmerkingen over het zoeken zelf kunt u zich wenden tot hltgroup@ewi.utwente.nl.

 

redactionele ingrepen

De titel van dit digitale geluidsbestand is toegevoegd door de redactie van de dbnl; dat geldt eveneens voor de korte samenvatting.

 

prepostterug   verder