terug   verder

Bloemlezing uit zijn lyriek

Willem G. van Focquenbroch

editie Willem Frederik Hermans

bron

Willem G. van Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek (ed. Willem Frederik Hermans). Amsterdam 1946

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr focq001wfhe01_01
logboek

- 2004-04-22 MG colofon toegevoegd

- 2005-04-15 MG conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: S. Ned. 53 3031

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Bloemlezing uit zijn lyriek, een keuze uit de gedichten van Willem G. van Focquenbroch, samengesteld door Willem Frederik Hermans.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van het oorspronkelijke tekstverwerkingsbestand naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 1, 2, 6 en 72) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 3)]

Focquenbroch

Bloemlezing uit zijn lyriek

 

[pagina ongenummerd (p. 5)]

Focquenbroch

Bloemlezing uit zijn lyriek

Met een inleiding van W.F. Hermans

 

N.V. Uitgevers Maatschappij G.A. van Oorschot

Amsterdam 1946

 

[pagina ongenummerd (p. 70)]

Inhoud

 


  Pag.
Inleiding 7
Op Amsteldam 17
Spes mea fumus est 19
Gedachten over 't onbestendig Geluk 20
Aan Eranemite 21
Gedachten op mijn kamer 22
Sarabanda aan Fillis 25
Aan Klorimene 26
Gedachten 27
Aan Juffrouw N.N. 29
Verbaasde klachten aan 't Noodlot 31
Aan Klorimene 33
Voor Klorimene 34
Aan Klorimene 35
Aan de lichtvaardige Klorimene 37
Gedachten, gehouden in een Kanó op zee 38
Klinkdicht 42
't Ongelyk Fortuin 43
Klinkdicht 46
Klinkdicht 47
Bruilofts Rondeel 48
Op een kwetzuur van het Mesje van Juffrouw N.N. 49
Bewijs van Maagdom 50
Reekening 52
Aan den Heer K. Huygens 53
Chanson à Boire 55
Sur le Changement 56
Sarabande 57

 

 

[pagina ongenummerd (p. 71)]


A une Dame 58
Courage de Fille 59
Gezang 60
Toon: La Fronde 61
Toon: Hebbenze dat gedaan 62
Grafschrift 63
Anders 64
Aan Klimene 65
Aan Mejuffr. N.N. 66
Aan Juffr. N. 67
Op de Waayer van Fillis 68
Op de oogen van Fillis 69

 

 

terug   verder