terug  begin  verder
[p. 21]

Aan Eranemite

 
Waardigste Engel, trots uw strafheid,
 
Trots uw afkeer en verwyt,
 
Trots uw haat, die my in 't graf smyt,
 
'k Min u tot in eeuwigheid.
 
 
 
Schoon gy my laatst hebt verdreeven,
 
Schoon gy al myn hoop afsnyd,
 
Schoon 'k als levend doot moet leven,
 
'k Min u tot in eeuwigheid.
 
 
 
Schoon ik al uw haat moet dragen,
 
Om een woort zo ligt gezeid;
 
('t Welk ik lykwel moet beklagen)
 
'k Min u tot in eeuwigheid.
 
 
 
Schoon 'k u daar door heb betekent
 
't Grootst van myn genegenheid:
 
(Hoewel gy 't heel anders rekent)
 
'k Min u tot in eeuwigheid.
 
 
 
Ja, schoon dat myn hart onschuldig,
 
Noch meer andre rampen lyd;
 
'k Draag het alles heel geduldig,
 
Mits 'k u min in eeuwigheid.
terug  begin  verder