terug  begin  verder
[p. 61]

Toon: La Fronde

 
Diogenes, de wyze,
 
Die woonden in een vat;
 
Hier uit kan men bewyzen,
 
Dat wysheid woont bij 't nat,
 
Indien gy dan de wysheid mind,
 
In 't vaatje die gy vint:
 
Komt, volgt dan met malkander
 
Den Grooten Alexander
 
Naer 't holle vat, naer 't holle vat,
 
Daar Diögeen in zat.
 
 
 
De Grooten Alexander
 
Sprak tegen Diögeen:
 
Indien ik was een ander,
 
'k Wenste in uw plaats te treên.
 
Wort ons hier dan niet klaar vertoont,
 
Dat in het vat de wysheid woont?
 
Komt volgt dan met malkander
 
Den Grooten Alexander,
 
Naer 't holle vat, naer 't holle vat,
 
En houd u by het nat.
terug  begin  verder