terug  begin  verder
[p. 62]

Toon: Hebbenze dat gedaan

 
Ons Leisje buur, ons Leisje buur,
 
Die is zo zeer verlegen, zeer verlegen,
 
Zy zorgt zeer van die tureluur,
 
Haar manke dochters wegen;
 
Want die fraje Tryn, die zoekt een vryer,
 
Want die fraje Tryn, lyd groote pyn.
 
 
 
Tryn zeit zo vaak, Tryn zeit zo vaak,
 
Och had ik Jaap enomen, Jaap enomen,
 
Ik leefde nu steets in vermaak,
 
't Was nooit zo verr' gekomen:
 
Dat ik nu steets klaag, om een vryer
 
Dat ik nu steets klaag, schier alle daag.
 
 
 
Haar moer die zeit, haar moer die zeit,
 
Jou malle Tryn wilt wachten, Tryn wilt wachten,
 
Zo lang tot datje wort evryt.
 
Myn pyn kan niet verzachten,
 
Roept Tryn even staag, moet ik toeven
 
Roept Tryn even staag, na deze vraag.
 
 
 
't Is zulken deun, 't is zulken deun,
 
Dat zoete zollebollen, zollebollen,
 
Och! zeime lestend Jaap ooms zeun,
 
Je weet niet van dat zollen;
 
Wakker as een meid, haat het wachten
 
Wakker as een meid, het wort al tyt.
 
 
 
En had ik toen, en had ik toen
 
Zyn raad in acht genomen, acht genomen,
 
Ik zou dees klachten nu niet doen,
 
't Was nooit zo verr' gekomen:
 
Daarom moertje ei, weet j' een vryer,
 
'k Bidje moertje ei, stuur hem tot my.
terug  begin  verder