terug  begin  verder
[p. 64]

Anders

 
Ik ben de plaats die 't rif van Mr. Fok begrijp,
 
Die in de rook zyn leven zag verzwinden:
 
Wat meent gy lezer, dat gy in dat graf zult vinden?
 
Niet als wat asch van een schoon uitgeblaze pyp.
terug  begin  verder