terug   verder

Scheppend nihilisme

samenstelling: Frans A. Janssen

bron

Frans A. Janssen (samenstelling), Scheppend nihilisme. De Bezige Bij, Amsterdam 1983 (derde druk)

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr herm014faja01_01
logboek

- 2005-04-05 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatur: 1296 E 26

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de derde druk van Scheppend nihilisme, een bundel interviews met W.F. Hermans, samengesteld en ingeleid door Frans A. Janssen, uit 1983. De eerste druk verscheen in 1979.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 2, 6) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenumerd (p. 1)]

Scheppend nihilisme

 

[pagina ongenumerd (p. 3)]

Scheppend nihilisme

interviews met

Willem Frederik Hermans

samengesteld en ingeleid door

frans a. janssen

1983
Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam

 

[pagina ongenumerd (p. 4)]

Copyright © 1983 De Bezige Bij Amsterdam
Eerste druk (Loeb & van der Velden) juni 1979
Tweede druk oktober 1979
Derde, uitgebreide druk (De Bezige Bij) oktober 1983
Omslag Leendert Stofbergen Amsterdam
Druk Hooiberg Epe
ISBN 90 234 0848 9

 

[p. 7]

Inhoud


 Frans A. Janssen Interview over interviews (1979)9
1.Adriaan van der Veen Een biografie van het boek in onze tijd (1950)28
2.G.H. 's-Gravesande Al pratende met Willem Frederik Hermans (1952)31
3.Hans Sleutelaar en Piet Calis H.P.-gesprek met dr. Willem Frederik Hermans (1962)40
4.Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en C. B. Vaandrager Zelfportret van Willem Frederik Hermans (1963)47
5.Henk J. Meier Interview met een mandarijnenjager (1964)63
6.Ben Bos De weerloze mens fascineert (1965)71
7.Rem Koolhaas Ik ben heel zielig (1966)80
8.J. van Tijn ‘Ik heb nooit in de goedheid van de mensen geloofd’ (1966)83
9.Trino Flothuis Interview (1966)101
10.Trino Flothuis ‘Nederland gaat ramp tegemoet’ (1966)108
11.Martin Ruyter Bedrag doet niet ter zake (1967)123
12.Willem Frederik Hermans In gesprek met mijzelf (1967)128
13.Fons Elders Filosofie als science-fiction (1968)132
14.Rein Bloem Schrijven vind ik alleen de moeite waard als je de ambitie hebt om iets te schrijven, dat nog niet eerder geschreven is (1969)157
15.Wat moet een schrijver doen? Twistgesprek tussen Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch (1969)170
16.Magda Oude Stegge Intervjoe met de schrijver W. F. Hermans (1969)190
17.Adriaan Venema Willem Frederik Hermans (1970)205

 

 

[p. 8]


18.Ischa Meijer ‘Ik hoef niet meer zo nodig hard van me af te trappen’ (1970)211
19.Ischa Meijer ‘Het enige geluk is geluk in slavernij’ (1970)223
20.Dirk Ayelt Kooiman en Tom Graftdijk Willem Frederik Hermans, een vraaggesprek (1970)235
21.Marja Roscam Abbing Heilig verklaarde fopspenen (1971)262
22.Freddy de Vree De tranen der acacia's anno 1976 (1976)265
23.Cees Nooteboom ‘Nederland is een stiekem land’ (1978)282
24.Judy van Emmerik Prachtig, prachtig, dat Oedipusverhaal (1978)296
25.Willem M. Roggeman Gesprek met Willem Frederik Hermans (1978)315
26.Max Pam Ik ben een dominee met een lege kerk (1981)335
27.Max Pam W. F. Hermans over Zuid-Afrika (1983)356
28.Elize Botha en Henriette Roos In gesprek met Willem Frederik Hermans (1983)367
   
 Verantwoording379
   
 Bibliografische lijst van interviews met Willem Frederik Hermans382
   
 Register van personen388

 

 

terug   verder