terug  begin  verder
[p. 382]

Bibliografische lijst van interviews met Willem Frederik Hermans

1.
[Adriaan van der Veen], Een biografie van het boek in onze tijd, in: Nieuwe Rotterdamse Courant 24 febr. 1950.
2.
G.H. 's-Gravensande, Al pratende met Willem Frederik Hermans, in: Het Boek van Nu 5 (1951-1952), nr. 10 (juni 1952), p. 199-202.
3.
Jan Vrijman, W. F. Hermans, een koppensneller, in: Vrij Nederland 23 juli 1955.
4.
Frank Onnen, ‘Ik doe niet meer mee zegt schrijver W. F. Hermans, in: Haagsche Courant 6 febr. 1958.
Ook in: Haarlems Dagblad, Rotterdams Nieuwsblad en Nieuwsblad van het Noorden van 7 febr. 1958. Fotoreproductie naar laatstgenoemde bron in: Willem Frederik Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, Groningen 1963 [= 1964], p. 224 (4e dr., 3e opl., Amsterdam 1977).
5.
[H. U. Jessurun] d'O[liveira], Het evangelie van W. F. Hermans, in: Propria Cures 69 (1958-1959), nr. 23 ( 28 febr. 1959). Zie ook nr. 23.
6.
Willem Frederik Hermans schrijft filmscenario ‘Woeste Wandeling’, in: Haarlems Dagblad 16 jan. 1960.
Ook in: Rotterdams Nieuwsblad en Gooi- en Eemlander van 16 jan. 1960.
7.
Willy Levie, Moet u horen!, in: Het Vrije Volk 7 jan. 1961.
8.
Manuel Arce, El novelista Willem Frederik Hermans, in: El Destino 22 apr. 1961.
Tolk: Francisco Carrasquer.
9.
Johan van der Woude, Hermans: schrijver uit post-Freudiaanse tijd, in: De Gelderlander 9 jan. 1962.
[p. 383]
Ook in: Nieuwsblad van het Noorden 7 juli 1962. Tekst van radio-interview van 4 mrt. 1962.
10.
[W. A. M. de Moor], Willem Frederik Hermans: altijd als het buitenbeentje beschouwd, in: Deventer Dagblad 20 jan. 1962.
Ook in: Provinciale Zeeuwse Courant 3 febr. 1962 en Amersfoortse Courant 12 febr. 1962.
11.
Zijn boekenfeest grondig vergald, in: Algemeen Dagblad 7 febr. 1962.
12.
W. F. Hermans protesteert, in: Het Vrije Volk 17 febr. 1962.
13.
G. Luyendijk en A. G. J. Baeten, Gesprek met Hermans, in Bourgond (Algemeen Onafhankelijk Eindhovens Studentenperiodiek) 1 (1961-1962), nr. 8-9 (30 mrt. 1962), p. 20-30.
14.
(Hans Sleutelaar en Piet Calis), H.P.-gesprek met dr. Willem Frederik Hermans, in: Haagse Post 31 mrt. 1962.
15.
Schrijver Hermans: ‘Uitgever was voorbereid!’, in: De Telegraaf 20 nov. 1962.
16.
Minder slecht dan ik had gevreesd, in: Algemeen Dagblad 21 febr. 1963.
17.
Jan Blokker, Hermans-Rademakers, in: Skoop 1 (1963), nr. 3, p. [13-16].
Tekst van een op de band opgenomen discussie.
18.
Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en C. B. Vaandrager, Zelfportret van Willem Frederik Hermans, in: Gard Sivik 7 (1963-1964), nr. 31 (sept. -okt. 1963), p. 4-14.
19.
Redactie Kunst van Nu, W. F. Hermans antwoordt, in: Kunst van Nu 1 (1963-1964), nr. 1 (nov. 1963), p. 11.
20.
H[enk] J. M[eier], Hermans. Interview met een mandarijnenjager, in: Ratio 1 (1964), nr. 5-6 (juni-juli), p. 26-30.
21.
Wacht u mijn autobiografie maar af, in: Schrijfkrant 1 (1965), proefnummer (nieuwjaar).
22.
Ben Bos, De weerloze mens fascineert, in: De Nieuwe Linie 20 febr. 1965.
23.
H. U. Jessurun d'Oliveira, W. F. Hermans, in: H. U. Jessurun d'Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam [febr.] 1965, p. 9-22 (4e bijgew. en aangev. dr., Amsterdam 1977).
[p. 384]
Bevat een samensmelting van nr. 5 met een tv-interview van 20 okt. 1962.
24.
[Rem Koolhaas], Ik ben heel zielig, in: Haagse Post 12 mrt. 1966.
25.
J. van Tijn, Willem Frederik Hermans. ‘Ik heb nooit in de goedheid van de mensen geloofd’, in: Vrij Nederland 2 apr. 1966.
26.
D. F. van de Pol, Aanvallen als zelfverdediging, in: Het Vaderland 7 mei 1966.
27.
Wessel Franken [= Trino Flothuis], Interview, in: Eva 19 nov. 1966.
28.
(Trino Flothuis), ‘Nederland gaat ramp tegemoet’, in: Haagse Post 31 dec. 1966.
29.
Martin Ruyter, Bedrag doet niet ter zake, in: De Volkskrant 14 mrt. 1967.
-.
Willem Frederik Hermans, In gesprek met mijzelf, in: Elseviers Weekblad 27 mei 1967.
30.
Fons Elders, Filosofie als science-fiction, in: Fons Elders, Filosofie als science-fiction, Amsterdam [nov.] 1968, p. 110-137.
31.
Floor Snijders, Hermans was hier, in: Amigoe di Curaçao 25 en 27 jan. 1969.
32.
[W. F. Hermans beantwoordt de vragenlijst van Proust], in: Studio (k.r.o.-gids) 2 febr. 1969.
33.
Rein Bloem, W. F. Hermans: Schrijven vind ik alleen de moeite waard als je de ambitie hebt om iets te schrijven, dat nog niet eerder geschreven is, in: Vrij Nederland 8 mrt. 1969.
34.
Dick van Ruler, Uit de donkere kamer van W. F. Hermans, in: Spiegel 29 mrt. 1969.
35.
Wat moet een schrijver doen? Twistgesprek tussen Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch, in: hp-magazine 26 nov. 1969.
36.
Magda Oude Stegge, Intervjoe met de schrijver W. F. Hermans, in: Kloof, Spreekbuis voor iedereen betrokken bij Rijksscholengemeenschap ‘Erasmus’ (Almelo) nr. 4 (dec. 1969).
37.
Adriaan Venema, Willem Frederik Hermans, in: Studio (k.r.o.-gids) 1 febr. 1970.
38.
Ischa Meijer, W. F. Hermans: ‘Ik hoef niet meer zo nodig hard van me af te trappen’, in: Het Parool 7 febr. 1970.
[p. 385]
39.
[Ada van Benthem Jutting] Hermans wint na 10 jaar geschil met uitgever, in: Het Parool 8 okt. 1970.
Fotoreproductie in: Willem Frederik Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur, 3e dr., Amsterdam 1970, p. 3 van het omslag (4e dr., 3e opl., Amsterdam 1977, p. 258).
40.
Ischa Meijer, ‘Het enige geluk is geluk in slavernij’, in: hp-magazine 28 okt. 1970.
Herdrukt in: Schrijversportretten, Amsterdam-Brussel 1974, p. 69-86.
41.
Dirk Ayelt Kooiman en Torn Graftdijk, Willem Frederik Hermans, een vraaggesprek, in: Soma 2 (1970-1971), nr. 10-11 (okt.-nov. 1970), p. 4-20.
Herdruk (verkort) in: Literatuurkrant nr. 5 (zomer 1973).
42.
Marja Roscam Abbing, Heilig verklaarde fopspenen, in: n.r.c.-Handelsblad, 20 mrt. 1971.
43.
Jean-Pierre de Decker, Dutch Comfort, in: Programma van de voorstelling van Dutch Comfort door het Brussels Kamertoneel, [sept.] 1971.
44.
W. F. Hermans weigert colleges te geven, in: Handelsblad-n.r.c. 28 dec. 1971.
45.
H. Peerbolte, ‘W. F. Hermans is nagel aan onze doodskist’, in: Algemeen Dagblad 29 dec. 1971.
46.
Ger Kraay, ‘Ik sta er mijn kostbare tijd te verknoeien’, in: De Telegraaf 29 dec. 1971.
47.
Hermans weigert college te geven, in: De Volkskrant 29 dec. 1971.
48.
W. F. Hermans: ‘U moet heus niet denken dat ik alleen schrijf ’, in: Trouw 31 dec. 1971.
49.
Schrijver Hermans wijst ‘verlaagde’ staatsprijs af, in: De Telegraaf 25 jan. 1973.
50.
Max van Rooy, W. F. Hermans: Als ik Den Uyl het woord leefbaarheid hoor uitspreken, in: n.r.c.-Handelsblad 27 juli 1973.
51.
Henk de Mari en Iwan Sitniakowsky, W. F. Hermans, topschrijver vol venijn: ‘Lachen? Ik doe niet anders!’, in: De Telegraaf 6 okt. 1973.
52.
Iwan Sitniakowsky, ‘Het brein van W. F. Hermans werkt 24 uur
[p. 386]
per dag’ in: De Telegraaf 12 sept. 1975.
53.
I[wan] Sitniakowsky, ‘Multatuli was een kind in de zonde’, in: De Telegraaf 15 mei 1976.
54.
Freddy de Vree, De tranen der acacia's anno 1976, in: Muziek en Woord (periodiek, uitgeg. door b.r.t.-3) 2 (1976), nr. 23 (aug.), p. 5-8.
Tekst van een radio-interview van 22 apr. 1976.
55.
Wim Zaal, Hoe sterk is de eenzame schrijver?, in: Elseviers Magazine 26 mrt. 1977.
56.
Piet E. Schreuders, Een onderhoudend gesprek avec Anatole Biquart, Age Bijkaart, alias de geheimzinnige W. F. Hermans, in: Furore nr. 7 (juli 1977), p. 8-11, 34.
57.
[Piet E. Schreuders], WFH: Nooit pzn op bovenhuis, in: De Poezenkrant 4, nr. 22 (26 aug. 1977).
58.
Paul van 't Veer, Een land moet een schrijver dankbaar zijn, in: Het Parool 15 okt. 1977.
59.
Jan Drummen, Het loopt met ons allemaal op een dag slecht af, in: De Gelderlander 15 okt. 1977.
Ook in: Eindhovens Dagblad 15 okt. 1977 en enkele andere regionale bladen.
60.
Rudolf Bakker, ‘Het zou krankzinnig zijn om deze prijs niet aan te nemen’, in: Utrechts Nieuwsblad 21 okt. 1977.
Ook in enkele andere regionale bladen.
61.
Cees Nooteboom, ‘Nederland is een stiekem land’, in: Panorama 6 jan. 1978.
62.
Frank van Dijl, ‘Ik ben altijd bang dat liet niet de moeite waard wordt’, in: Het Vrije Volk 7 Jan. 1978.
63.
Jef van Gool. De mens als de eeuwig bedrogene van het universum, in: Lezerskrant 5 (1978), nr. 1 (febr.), p. 24-27.
64.
Judy van Emmerik, Prachtig, prachtig, dat Oedipusverhaal, in: Hollands Maandblad 19 (1978), nr. 365 (apr.), p. 17-24.
65.
Willem M. Roggeman, Gesprek met Willem Frederik Hermans, in: De Vlaamse Gids 62 (1978), nr. 5 (sept-okt.), p. 4-20.
66.
Frans A. Janssen, Een kwart eeuw Willem Frederik Hermans, in: Nieuwsnet 31 maart 1979.
[p. 387]
67.
Max Pam, ‘Ik ben een dominee met een lege kerk’, in: De Volkskrant 30 mei 1981.
68.
Raymond Benders, ‘Ik ben de gids van het gidsland’, in: Het Parool 12 juni 1981.
Herdrukt in: Tirade 25 (1981), nr. 271 (december 1981), p. 594-607.
69.
Jaap Goedegebuure, In gesprek met W. F. Hermans, in: Tirade 25 (1981), nr. 268 (september 1981), p. 451-464.
Volledige tekst in: New Found Land 1 (1981-1982), nr. 2 (november 1981), p. 80-99.
70.
Carlos Alleene, Nog liever met een orang-oetan op het scherm, in: Spectator 17 april 1982.
71.
[Freddy de Vree], Niet iedereen is een vechter, niet iedereen kan alleen zijn..., in: Snoecks 83, p. 196-203.
72.
Karl Breyer, ‘Nederland ergert mij mateloos met die schijnheilige bemoeizucht’, in: Utrechts Nieuwsblad 15 maart 1983.
73.
Max Pam, W. F. Hermans over Zuid-Afrika, in: nrc Handelsblad 8 april 1983.
Afrikaanse bewerking in: Die Burger 10 en 11 juni 1983 en in Beeld 10 juni 1983.
74.
Elize Botha en Henriette Roos, In gesprek met Willem Frederik Hermans, in: Tydskrif vir letterkunde, NR 21 (1983), nr. 2 (mei), p. 45-54.
75.
Kees de Bakker, ‘Willem Frederik Hermans’, in: Kees de Bakker, Mijn eerste boek. Dertig schrijversdebuten, Amsterdam 1983, p. 75-79.

terug  begin  verder