terug  begin  verder

Een ernstig onderzoeker

458 a
. [Willem Frederik Hermans],
Een ernstig onderzoeker
.
KB, Den Haag
,
2004
.
Paginering
8 pagina's
. Afmeting
21 x 15 cm
. Oplage
45
.
Colofon
De brieven van Willem Frederik Hermans en L. Brummel maken deel uit van het KB-archief. De brief van Hermans is met toestemming van de Erven Hermans gereproduceerd. De begeleidende tekst is van Annemarie Kets (CHI) en Reinder Storm (KB). De uitgave werd door Kees Thomassen gezet uit de digitale Haarlemmer en in een oplage van 45 genummerde exemplaren vermenigvuldigd ter gelegenheid van een feestelijke bijeenkomst van de Erven Willem Frederik Hermans en het Bestuur en relaties van het Willem Frederik Hermans Instituut op 24 februari 2004 te Amsterdam. Dit is nummer [  ]
.

terug  begin  verder