terug   verder

Schrijven is verbluffen
Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans

Rob Delvigne en Frans A. Janssen

bron

Rob Delvigne en Frans A. Janssen, Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans. Thomas Rap, Amsterdam 1996

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr jans037schr01_01
logboek

- 2005-04-15 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, sign.: 1307 G25

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt een ingrijpend herziene versie van Schrijven is verbluffen uit 1996 door Rob Delvigne en Frans A. Janssen, met aanvullingen en correcties uit 2005. De eerste versie verscheen bij Uitgeverij Thomas Rap 1972 (onder de titel Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans)

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst uit 1996 niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 18) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (1)]

SCHRIJVEN IS VERBLUFFEN

 

[pagina ongenummerd (3)]

SCHRIJVEN IS VERBLUFFEN

Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans

Samengesteld door Rob Delvigne en Frans A. Janssen

Met een inleiding van Willem Frederik Hermans

Thomas Rap Staalstraat 10 Amsterdam

 

[pagina ongenummerd (4)]

Deze uitgave is mede tot stand gekomen met steun van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds.

 

[p. 5]

INHOUD

Willem Frederik Hermans

De hollerithkaart

7

Verantwoording

14

Bibliografie

19

Appendix I

ingezonden brieven

155

Appendix II

brieven in werk van anderen

162

Appendix III

antwoorden op enquêtes

171

Appendix IV

interviews met W.F. Hermans

174

 

[p. 6]

Appendix V

ongeautoriseerde verspreide publicaties

188

Index op de werken van W.F. Hermans

190

Index op periodieken

212

Index op gerecenseerde auteurs

216

 

terug   verder