terug   verder

De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion. Een essay over een onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans

Martien J.G. de Jong

bron

Martien J.G. de Jong, De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion. Een essay over een onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans. De Prom, Baarn 1986

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr jong044waar01_01
logboek

- 2005-03-11 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1302 E14

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion. Een essay over een onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans van Martien J.G. de Jong uit 1986. De aantekeningen op p. 108-116 zijn opgenomen als noten in de lopende tekst.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 2, 118 en 120) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion

 

[pagina ongenummerd (p. 3)]

Martien J.G. de Jong

 

De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion

een essay over een onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans

 

de Prom

Bibliofiel

 

[pagina ongenummerd (p. 118)]

Colofon

 

In opdracht van Uitgeverij De Prom te Baarn verscheen in september 1986 het negende deeltje in de reeks De Prom Bibliofiel: De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion van Martien J.G. de Jong.

Drukwerk: Bosch & Keuning, Baarn

Bindwerk: Callenbach, Nijkerk

Omslag en typografie: Harm Meijer

 

ISBN 90 6801 074 03

 

Copyright © 1986 bij Uitgeverij De Prom Verspreiding in België: Uitgeverij Westland nv, Schoten.

 

De oplage van deze uitgave bestaat uit duizend exemplaren.

 

terug   verder