Uit de donkere kamer. Essays over en interpretaties van Hermans' Donkere kamer van Damokles

Arthur Kooyman (red.)

titelpagina
DBNL vignet


Bij wijze van voorwoordDoublures binnen de donkere kamerDe donkere kamer; perpectief en interpretatie van het gebeuren in De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans‘De donkere kamer van Damokles’: een constructie-analyseHet misverstand, een centraal idee van de donkere kamer van DamoklesNaar een nieuwe interpretatieBibliografie