terug   verderprepost

Ik verlang naar niets dat voorbij is terug (12 november 1989)

Erik Lieshout

bron

Willem Frederik Hermans instituut: HAGERS TELEVISIEDOCUMENTAIRE

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr lies006verl01_a01
logboek

- 2005-04-26 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

originele tape Archief Willem Frederik Hermans instituut

 

algemene opmerkingen

Ik verlang naar niets dat voorbij is terug (12 november 1989) is een digitale weergave van een analoge opname die bewaard wordt in de collectie van het Willem Frederik Hermans instituut. De onderzoeksgroep Human Media Interaction van de Universiteit Twente, experts op het gebied van de on-line ontsluiting van audio- en videomateriaal, heeft een combinatie van spraaktechnologie en indexering toegepast waarmee het mogelijk is geworden om in de multimediabestanden naar specifieke fragmenten te zoeken. In het kader van het bsik-onderzoeksprogramma MultimediaN zal deze innovatieve toepassing van audiovisuele ontsluiting in de loop van de tijd nog verder verfijnd worden en de resultaten daarvan zullen op de WFHi-website te zien zijn.

Voor vragen en opmerkingen over het zoeken zelf kunt u zich wenden tot hltgroup@ewi.utwente.nl.

 

redactionele ingrepen

geen

 

prepostterug   verder