‘Met de linker- en rechterhand geschreven. Willem Frederik Hermans en de literaire conventies’

Wilbert Smulders

DBNL vignet  i.s.m. 


Met de linker- en rechterhand geschrevenWillem Frederik Hermans en de literaire conventiesinleiding1 droomverhaal en realisme2 illustratie3 misleidend realisme4 ontwikkeling tot 1988