‘Succesvolle mislukkingsmachines. Het thema “machine” in het werk van W.F. Hermans’

Wilbert Smulders

DBNL vignet


Succesvolle mislukkingsmachines Het thema ‘machine’ in het werk van W.F. Hermansinleidingi de machine en het wereldbeeldii de machine in de literatuuriii de technomythologie in w.f. hermans' werkiv hermans' machines nader bekekenbesluitbijlage: Willem Frederik Hermans, ‘Achter borden Verboden Toegang’, Het sadistische universum, Amsterdam 19729.