terug   verder

‘Succesvolle mislukkingsmachines. Het thema “machine” in het werk van W.F. Hermans’

Wilbert Smulders

bron

Wilbert Smulders, ‘Succesvolle mislukkingsmachines. Het thema “machine” in het werk van W.F. Hermans.’ In: Frans Ruiter en Wilbert Smulders (red.), De literaire magneet. Essays over Willem Frederik Hermans en de moderne tijd. De Bezige Bij, Amsterdam 1995, p. 66-127

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr smul003succ01_01
logboek

- 2005-05-26 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: S. Ned. 83 9073

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van ‘Succesvolle mislukkingsmachines. Het thema “machine” in het werk van W.F. Hermans’ van Wilbert Smulders, verschenen in Frans Ruiter en Wilbert Smulders (red.), De literaire magneet. Essays over Willem Frederik Hermans en de moderne tijd. De Bezige Bij, Amsterdam 1995, p. 66-127.

 

redactionele ingrepen

p. 122-127: de eindnoten zijn opgenomen in de lopende tekst. Hierdoor zijn de pagina's 123-127 komen te vervallen.

De personalia van p. 234 zijn opgenomen als voetnoot bij pagina 66.

 

terug   verder