Over de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (ca. 1975)

Freddy de Vree

DBNL vignet  i.s.m. 


Over de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (ca. 1975)